Nijverheidslaan 49 bus 1 - 8540 Deerlijk - Tel. 056 77 55 24
  • nl
  • fr
  • en

Privacy

PRIVACY POLICY

 

ALGEMEEN

Lamotex NV hecht veel belang aan een correcte behandeling van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wensen wij u te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze policy is volledig in lijn met de nieuwe Europese Verordening 2016/679 (“GDPR” of “AVG”) en alle andere relevante wettelijke bepalingen rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. 

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevensgegevens?

Verantwoordelijke voor verwerking is de firma Lamotex NV.

Welke persoonsgegevens?

Onderstaande lijst biedt een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken.

Afhankelijk van uw situatie en relatie met ons kan het uiteraard zijn dat bepaalde persoonsgegevens of categorieën in uw geval niet van toepassing zijn:

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer info, raadpleeg onze cookie policy.

 

HOE VERKRIJGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere via:

Wij kunnen uw persoonsgegevens maw rechtstreeks van u verkrijgen of via derde partijen. In dat laatste geval, vragen we deze derde partijen om te bevestigen dat de informatie rechtmatig werd verkregen en dat wij het recht hebben om de verkregen data van hen te gebruiken. 

Waarom vragen wij persoonsgegevens op?

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer volgende doeleinden:

1.Binnen het kader van het bestaan van een contractuele en/of commerciële relatie (klanten, prospecten, leveranciers, partners) voor:

2.Buiten het bestaan van een contractuele relatie, wanneer u interesse toont in onze producten:

Indien wij gegevens dienen te gebruiken/verwerken voor andere doeleinden dan deze die hierboven vermeld staan, zullen wij u contacteren alvorens deze te gebruiken, zodat u in de mogelijkheid bent om het gebruik ervan te weigeren.

Op basis van welke rechtsgrond?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij in volgende geval:

Het kan voorkomen dat wij van tijd tot tijd verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, agentschappen of derden op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. Wij handelen op verantwoorde wijze en  houden bij het beantwoorden van dergelijke verzoeken rekening met uw belangen.

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.


GARANTIE INZAKE EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Lamotex NV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing  aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Wij houden uw gegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking, zoals vermeld in deze policy.


UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U heeft steeds het recht :

 

HOE KAN U UW RECHTEN UITVOEREN?

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, of bij verdere vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met ons:

Om elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden, verzoeken wij u om bij uw aanvraag eveneens een bewijs van uw identiteit toe te voegen, bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. We raden u sterk aan om daarbij uw
pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat. 

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij behoudens ons het recht voor om onze privacy policy op regelmatige basis aan te passen.
Daarom adviseren wij u om deze policy periodiek opnieuw te bekijken.

Datum laatste wijziging: 6 maart 2019